foto-cover Slider-1 Slider-2 Slider-3 Slider-4

European Youth Association në mbështetje të parimeve të mirëqeverisjes dhe transparencës financiare vendore, monitoroi grantet individuale të biznesit social rinor të akorduara nga Bashkia Tiranë në kuadër të projektit për Fondin e Programit të Nxitjes së Punësimit të miratuar me Vendim te Komisionit së Ndihmës Shtetërore Nr 68 datë 25.10.2016 dhe V.K.B nr 58 datë 30.12.2015 për “Miratimin e Programit Buxhetor Afatmesëm 2016-2018 . 

Ky Raport Monitorimi është pjesë e aktiviteteve të projektit “Monitorimi i granteve të biznesit social rinor”, të realizuar nga European Youth Association dhe të financuar nga LevizAlbania.

 • Leviz Albania
 • University of Tirana
 • EDS Foundation
 • ESN
 • FES
 • Pilot-AL
 • Startup Weekend
 • Unique Junior Enterprise
 • Dajti-n-Fest

Photo Gallery

 • 2.jpg
 • 1.jpg
 • 6.jpg
 • 4.jpg
 • 7.jpg
 • 5.jpg
 • 3.jpg

Get in touch

European Youth Association - EYA
Rr. Luigj Gurakuqi , P.89, Shk.A, K.9,
Tirana, ALBANIA
Mob: +355 66 23 23 900