foto-cover Slider-1 Slider-2 Slider-3 Slider-4

Latest

News

Shoqata “European Youth Association” e regjistruar ne Drejtorine Rajonale Tatimore Tirane me NIPT L 21711453 N ne kuader te zbatimit te projektit te saj Promoting the Digital Services for Citizens...

Projects

European Youth Association  has successfully implemented the project  "Access to information, public campaign against informality and corruption practices" . we achieve to complete all objectives...

News

European Youth Association në mbështetje të parimeve të mirëqeverisjes dhe transparencës financiare vendore, monitoroi grantet individuale të biznesit social rinor të akorduara nga Bashkia Tiranë në...

 • Leviz Albania
 • University of Tirana
 • EDS Foundation
 • ESN
 • FES
 • Pilot-AL
 • Startup Weekend
 • Unique Junior Enterprise
 • Dajti-n-Fest

Photo Gallery

 • 7.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 6.jpg
 • 1.jpg
 • 5.jpg
 • 4.jpg

Get in touch

European Youth Association - EYA
Rr. Luigj Gurakuqi , P.89, Shk.A, K.9,
Tirana, ALBANIA
Mob: +355 66 23 23 900