foto-cover Slider-1 Slider-2 Slider-3 Slider-4

Shoqata “European Youth Association” e regjistruar ne Drejtorine Rajonale Tatimore Tirane me NIPT L 21711453 N ne kuader te zbatimit te projektit te saj Promoting the Digital Services for Citizens in Elbasan and Durres fton subjektet e interesuar te dergojne oferta lidhur me sherbimet e poshte shenuar per realizimin e projektit.

Shkarko: Ftese per oferte

 
 • Leviz Albania
 • University of Tirana
 • EDS Foundation
 • ESN
 • FES
 • Pilot-AL
 • Startup Weekend
 • Unique Junior Enterprise
 • Dajti-n-Fest

Photo Gallery

 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 1.jpg
 • 7.jpg
 • 6.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg

Get in touch

European Youth Association - EYA
Rr. Luigj Gurakuqi , P.89, Shk.A, K.9,
Tirana, ALBANIA
Mob: +355 66 23 23 900