foto-cover Slider-1 Slider-2 Slider-3 Slider-4

LevizAlbania është projekt që synon të forcojë demokracinë vendore në Shqipëri përmes angazhimit të aktorëve të shoqërisë civile dhe individëve si kampionë të demokracisë për një qeverisje vendore cilësore. 

LevizAlbania mbështet demokracinë vendore në të gjithë vendin nëpërmjet kultivimit të një shoqërie civile me bazë në komunitet, që ka ndikim dhe nxit kërkesën për qeverisje vendore cilësore nëpërmjet:

· Vendimmarrjes gjithëpërfshirëse

· Mbikqyrjes së qeverisjes vendore

· Transparencës

· Përgjegjshmërisë

· Lllogaridhënies

· Monitorimit të ofrimit të shërbimeve publike

Mbështetja Emergjente është një tjetër instrument i rëndësishëm i projektit LevizAlbania, përmes të cilit financohen nisma të shoqërisë civile dhe individëve të lidhura me kauza ose çështje emergjente që rrezikojnë të asimilohen prej faktorit kohë. Mbështetja Emergjente është një mundësi për t’iu përgjigjur nevojës për ndërhyrje përmes aksioneve civile, duke u shqyrtuar me procedurë të thjeshtësuar dhe  brenda një kohe të shkurtër, me qëllimin për t’iu përgjigjur në kohë interesit të kauzës ose çështjes emergjente.  

Gjithashtu, LevizAlbania ndërmerr projekte strategjike dhe veprimtari advokacie në nivel kombëtar për të mundësuar krjimin e një mjedisi të favorshëm për një demokraci vendore më të mire dhe të qëndrueshme. 

Projekti LevizAlbania financohet nga Zyra Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe zbatohet nga konsorciumi i tre organizatave shqiptare të suksesshme, "Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë", "Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim" dhe "Co-Plan".

 • Leviz Albania
 • University of Tirana
 • EDS Foundation
 • ESN
 • FES
 • Pilot-AL
 • Startup Weekend
 • Unique Junior Enterprise
 • Dajti-n-Fest

Photo Gallery

 • 6.jpg
 • 4.jpg
 • 2.jpg
 • 1.jpg
 • 7.jpg
 • 5.jpg
 • 3.jpg

Get in touch

European Youth Association - EYA
Rr. Luigj Gurakuqi , P.89, Shk.A, K.9,
Tirana, ALBANIA
Mob: +355 66 23 23 900